Sản phẩm nổi bật

Khóa học STEAM ROBOT EDUCATION - Cấp độ CREATIVE – Khoa Học Phát Minh

Giá: ROBOTRON

3,960,000₫

Khóa học STEAM ROBOT EDUCATION - Cấp độ INTELLIGENT – Khoa Học Lập Trình

Giá: ROBOTRON

4,320,000₫

Khóa học STEAM ROBOT EDUCATION - Cấp độ MECHANIC – Khoa Học Lắp Rắp

Giá: ROBOTRON

3,240,000₫

Khóa học STEAM ROBOT EDUCATION - Cấp độ SMART – Khoa Học Công Nghệ

Giá: ROBOTRON

3,600,000₫

ROBOT ACE LAB 1_BASIC

Giá: ROBOTRON

2,890,000₫

ROBOT ACE LAB 2_INTERMEDIATE

Giá: ROBOTRON

2,950,000₫

ROBOT CREATIVE

Giá: ROBOTRON

3,950,000₫

ROBOT INTELLIGENT

Giá: ROBOTRON

4,950,000₫

Dịch vụ

Giới thiệu RobotViet

TRUNG TÂM DẠY HỌC

Tin tức khóa học