Khi gặp một từ vựng mới các bạn sẽ làm gì? Tra từ điển ngay xem nó có nghĩa là gì đúng không?. Vậy nên hôm nay mình sẽ bật mí cách tra hiệu quả nhất nhé!

cach tra tu dien

1.  Tra từ loại (past of speech)

Bạn cần nắm được từ vựng đó thuộc loại từ gì: động từ (V), danh từ, tính từ (ADJ), trạng từ (ADV) hay giới từ (PREP)…vì nó sẽ quyết định cách sử dụng và vị trí đặt từ trong câu.
 
2. Tra các từ cùng gốc (word family)
 
Bên cạnh đó, việc tra các từ khác cùng gốc sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian vì cùng một lúc, bạn có thể học được nhiều từ khác nhau.
Chẳng hạn như, khi tra từ happy (adj) thì các bạn cũng sẽ ghi chép lại những từ cùng họ với nó như happily (adv) hay happiness và từ đối nghĩa unhappy (adj).
 
3. Tra cách phát âm (pronuncation)
 

Bạn cũng cần nắm được từ đó phát âm như thế nào bằng cách tra phiên âm của nó.

4. Ghi chú đặt điểm về ngữ pháp (grammatical features)

Đó có phải động từ bất quy tắc không? Nếu có, hãy ghi rõ find – found – found
Đó có phải danh từ bất quy tắc không? Nếu có, hãy ghi rõ child – children
Đó có phải tính từ bất quy tắc không? Nếu có, hãy ghi rõ good – better – best
 
5. Cụm từ đặt biệt (collcation)
 
Bạn để ý xem từ vựng bạn tra có đi kèm với cụm từ nào không? Ghi chú và học nghĩa của cụm từ mà từ vựng đi kèm.