Chương trình được thiết kế phù hợp với độ tuổi, đặc biệt bám sát giáo trình tin học trong nhà trường, đảm bảo học sinh hoàn thành xuất sắc bộ môn tin học theo từng khối, lớp.

Các liên kết