0934 068 745

Nhiều nước trên thế giới đã phát triển năng lực công dân số cho  học sinh ở độ tuổi sớm nhất có thể. Có nước, ngay từ 7 tuổi, nhà trường đã đào tạo kỹ năng số ngay khi các em bắt đầu quan tâm đến thế giới công nghệ, khoa học máy tính, mạng xã hội, phượng tiên truyền thông.

Xem tiếp...

STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học),Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học), thường được sử dụng khi bàn đến các chính sách phát triển về Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học của mỗi quốc gia. Với những tiếp cận khác nhau, giáo dục STEM sẽ được hiểu và triển khai theo những cách khác nhau.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ