0934 068 745

Robotami Động vật Thiết kế hình động vật tưởng tượng của bạn! Với bộ Robotami Animal, bạn có thể dễ dàng tạo ra nhiều hình động vật.

robotami animals 02

 

Bỏ qua giới hạn của trí tưởng tượng của trẻ với động vật. Qua đó trẻ có thể hiện thực hóa các con vật trong trí tưởng tượng của mình.

Trẻ có thể tạo ra chim, hươu, voi và cú bằng cách kết hợp các miếng đinh tán đơn giản và dễ dàng. Trẻ có thể làm ra các con vật mà chúng thích.

Với bộ Robotami Animlas, Trẻ có thể tạo ra rất nhiều hình động vật như Khủng long, Bướm, Bọ cánh cứng, Bọ cạp và thêm rất nhiều mô hình nữa theo trí tưởng tượng của trẻ.

Ngoài ra cũng là bước khởi đầu cho trẻ tìm hiểu về cấu trúc cơ học của robot, logic chuyển động và lập trình, nhầm giúp trẻ có kiến thức căng bản vững chắc cho các khóa học robot sau này.

 Để mua hàng quý khác vui lòng bấm vào đây !