0934 068 745

RoboTami Intelligent được phát triển từ Robotami Creative, với việc tiếp tục sử dụng các bộ điều khiển lập trình và phần mềm máy tính để vận hành các chương trình trên một bộ điều khiển lập trình. Trẻ em sẽ làm quen với động cơ servo, khái niệm lốp xe rộng và robot và lập trình robot n.

robotami interliigent 01

BỘ PHẬN CHÍNH

 • Bộ điều khiển lập trình
 • Động cơ DC
 • Điều khiển từ xa (vận hành RC)
 • Động cơ servo
 • Chuyển đổi Module
 • Module cảm biến hồng ngoại
 • Module LED
 • Module độ nghiên
 • Module ánh sáng
 • TronZ-Card V2 (phần mềm lập trình)

NỘI DUNG HỌC TẬP

 • Lập trình nâng cao
 • Hoạt động điều khiển vô tuyến với điều khiển từ xa hồng ngoại
 • Điều khiển động cơ servo
 • Trận đấu bóng đá với robot
 • Hiểu vai trò của CPU

 Để mua hàng quý khác vui lòng bấm vào đây !