Yếu tố độc đáo của sê-ri Robotami Junior cho cấp tiểu học là sự hội tụ sáng tạo của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học là lý thuyết và robot là thực tế.

robotami junior 01

STEAM = Khoa học & Công nghệ diễn giải thông qua Kỹ thuật & Nghệ thuật, tất cả đều dựa trên các yếu tố toán học.

Junior 1 cho lớp 01:

Xây dựng với các bảng và động cơ; hiểu nguyên tắc khoa học với đòn bẩy, liên kết bánh răng & mô hình di chuyển.

Junior 2 cho lớp 02:

7 điều khiển được lập trình sẵn, bộ điều khiển không dây có dây, nhiều mẫu khác nhau.

Junior 3 cho lớp 03:

Bộ điều khiển nhúng với cảm biến hồng ngoại, lắp ráp trước & luật khoa học

Junior 4 cho lớp 04:

Bộ điều khiển sáng tạo với Thiết bị lập trình, Lập trình với thiết bị, xây dựng robot sáng tạo bằng cách sử dụng Công cụ Tami

Junior 5 cho lớp 05:

Lập trình sáng tạo, lắp ráp phức tạp, điều khiển góc bằng mô tơ servo, xây dựng robot sáng tạo bằng Máy tính.

Junior Series Kết quả:

  • Giúp xây dựng một môi trường học tập dựa trên STEAM nơi lý luận khoa học, các nguyên tắc trong Toán học, các quy tắc Vật lý có thể phát triển.
  • Nuôi dưỡng tâm trí của học sinh về logic hợp lý, khả năng giải quyết vấn đề, thái độ hướng đến mục tiêu và tính xã hội với tâm trí tích cực
  • Trải nghiệm thực tế các khái niệm lý thuyết.
  • Trải nghiệm nhiều lĩnh vực.
  • Tương tác giữa người và robot.
  • Giúp trẻ hiểu được giá trị của sự thành công

 Để mua hàng quý khác vui lòng bấm vào đây !