0934 068 745

STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học),Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học), thường được sử dụng khi bàn đến các chính sách phát triển về Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học của mỗi quốc gia. Với những tiếp cận khác nhau, giáo dục STEM sẽ được hiểu và triển khai theo những cách khác nhau.

Xem tiếp...

Có thể thấy, con người luôn luôn tò mò, luôn đặt ra những câu hỏi, thách thức, phá bỏ những quy luật hiện tại để vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Từ những sự tò mò ấy cho phép ta tưởng tượng về một thế giới nơi các máy móc thiết bị trở nên gần gũi với con người, thay thế các hoạt động của con người trong cuộc sống. 

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ