0934 068 745

"STEAM là viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Art (Nghệ thuật), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Tại RobotViet Education, thông qua việc kết hợp các lĩnh vực trên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ có khả năng ứng dụng một cách sáng tạo và phát huy cách học mới thông qua việc thực hành lắp ráp robot."